Friday, January 6, 2012

Ajarilah jiwamu....


Ajarilah jiwamu untuk terbang tinggi,
nescaya ia tidak akan suka dengan kerendahan.
Kenalkanlah kepadanya kemuliaan,
nescaya ia akan membenci kehinaan.
Rasakanlah kepadanya kesenangan rohani yang besar,
nescaya ia akan meremehkan kesenangan jasmani yang kecil.

~Ar-Raqaiq~
(Muhammad Ahmad Ar Rashid)