Monday, May 20, 2013

Doa Untuk Kesucian Diri & Kekayaan.

Kekayaan..

Menjadi sesuatu yang dihajatkan setiap insan. Namun hakikat kekayaan bukan sahaja pada harta benda, tetapi kekayaan jiwa itulah yang lebih baik & utama.

Berkata Imam Syafie tentang hakikat kekayaan seperti yang dinyatakan dalam dalam satu rangkap sajak berbunyi:

Jiwa tertekan kerana kemiskinan,
Sedang kemiskinan lebih baik daripada kaya yang merosakkan,
Kaya yang sebenarnya ialah kaya jiwa,
kalau tidak...
Segala harta dunia tidak akan mampu memenuhi kehendaknya.
(Petikan dari Diwan al-Syafie)


Ali bin Abi Thalib pernah berkata:
"Wahai anak Adam. Dan janganlah engkau gembira dengan kekayaan. Dan jangan berputus asa dengan kefakiran. Jangan bersedih dengan musibah, dan jangan bersuka cita dengan kesenangan. Sesungguhnya emas itu dilebur dengan api, sedangkan hamba yang soleh itu dilebur dosanya dengan musibah."

Justeru, kita dituntut bermohon kepada Allah untuk mempunyai kesucian diri & kekayaan yang bermanfaat.

"Ya ALLAH, ya Tuhanku! Aku memohon kepada-Mu pimpinan, pemeliharaan, perlindungan & kecukupan." [Riwayat Imam Ahmad, Muslim & Tirmizi]