Tuesday, October 25, 2011

Kundasang 22 & 23 Okt 2011 ~ Satu perjalanan : Bukti kekuasaan ALLAH SWT

Dia-lah yang menjadikan matahati bersinar & bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun & perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Surah Yunus : 5)Sesungguhnya pada pertukaran malam & siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit & di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa. (Surah Yunus: 6)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit & bumi dan berlain-lainan bahasamu & warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Surah Ar Ruum : 22)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurniaan-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. (Surah Ar Rumm : 23)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan & harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. (Surah Ar Ruum : 24)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit & bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).
(Surah Ar Ruum : 25)


Dan kepunyaan-Nya lah siapa sahaja yang ada di langit & di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.
(Surah Ar Ruum : 26)

Dan Dia-lah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit & di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah Ar Ruum : 27)


Tuesday, October 11, 2011

Andai RasulALLAH bersamaku...

Andai Rasulallah bersamaku..

"Sungguh aku malu padamu ya RasulAllah,aku menyatakan cinta...namun cintaku tidak setinggi cintamu pada umatmu.... "

Oleh itu ya RasulAllah, ku mohon syafaat darimu. Bantulah kami kerana hari ini kami seolah-olah telah hilang arah....
Tuesday, October 4, 2011

Tarbiah Anak

"Pentarbiahan anak ialah usaha membentuk mereka dari segi jasmani, akli, rohani, perasaan & sosial sehingga menjadi ahli anggota masyarakat yang berguna kepada masyarakatnya." (Al-Sayyid Sabiq)


Takrif ini lebih komprehensif memandangkan kombinasi beberapa perkara penting antaranya:

  • Kepentingan hubungan sesama manusia.
  • Kepentingan kedudukannya dalam masyarakat.
  • Aspek-aspek luaran & dalaman.
Proses pentarbiahan sebenarnya adalah proses yang bermula semenjak kanak-kanak itu dilahirkan berlanjutan sampailah ke akhir hayatnya. Usaha menekankan tarbiah itu pada peringkat kanak-kanak dilakukan kerana pada peringkat umur itu mereka lebih bersedia dan senang menerima pengajaran. Semua itu menunjukkan betapa Islam menghormati anak itu dan cuba menjadikannya mulia.


Kisah Saidina Umar & hak seorang anak Islam

Diriwayatkan ada seorang datang kepada Saidina Umar menceritakan keburukan anaknya lalu Saidina Umar r.a memanggil anaknya & mengingatkannya tentang besarnya dosa menderhaka kepada ibu & bapa. Si anak tadi bertanya  Saidina Umar :
"Tidakkah anak juga ada hak ke atas ibu bapanya?"
Jawab Umar: "Ya!"
Anak itu bertanya : "Apakah dia hak-hak mereka?"
Saidina Umar menjawab hak-hak anak ialah: 
"Hendaklah di bapa memilih ibu yang solehah, memberi nama yang baik untuk anaknya & mengajarnya Al-Quran"
Si anak terus menjawab selepas itu: 
"Dia tidak membuat satupun dari tiga perkara itu. Yang pertama dia tidak memilih isteri yang baik sebagai ibuku, Kedua dia menamakanku Ja'lun (Ja'ranun). Ketiga dia tidak mengajarku satu huruf pun daripada Al-Quran."
Saidina Umar pun berkata: 
"Adakah kamu datang untuk mengadukan kepadaku kederhakaan anakmu....kamu telah menderhakainya sebelum dia menderhakaimu."
(dipetik dari buku Anakku Hebat Anakku Soleh - Zahazan Mohamed)


Sesungguhnya anak-anak adalah barang yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang selepas iman kepada Allah & Rasul-Nya. Itulah sebabnya seseorang yang mendidik anak-anaknya dengan baik sesungguhnya dia telah menunaikan kewajipannya kepada Tuhan & dirinya. Anak-anak adalah faktor yang mendekatkan diri kepada Allah & Rahmat-Nya. 

Institusi ummah bermula dari rumah...