Tuesday, October 25, 2011

Kundasang 22 & 23 Okt 2011 ~ Satu perjalanan : Bukti kekuasaan ALLAH SWT

Dia-lah yang menjadikan matahati bersinar & bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun & perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Surah Yunus : 5)Sesungguhnya pada pertukaran malam & siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit & di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa. (Surah Yunus: 6)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit & bumi dan berlain-lainan bahasamu & warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Surah Ar Ruum : 22)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurniaan-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. (Surah Ar Rumm : 23)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan & harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. (Surah Ar Ruum : 24)


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit & bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).
(Surah Ar Ruum : 25)


Dan kepunyaan-Nya lah siapa sahaja yang ada di langit & di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.
(Surah Ar Ruum : 26)

Dan Dia-lah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit & di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah Ar Ruum : 27)


No comments:

Post a Comment